Donateur worden

De tuin heeft vele honderden toegewijde Vrienden. Zij bleven ook in de magere jaren de tuin trouw. En nu, met een nieuwe toekomst, komen er weer meer donateurs bij. Zij maken incidenteel of jaarlijks een gift over.
Noodzakelijke bijdragen aan het voortbestaan van dit bijzondere natuurpark.

Vrienden voor het groene leven

Het bestuur van de stichting beheert deze donaties en besteedt deze voor onderhoud en verbetering van de tuin. Dit gebeurt altijd op voorspraak van het hoofd van de tuin, hortulanus Geralt Joren. Alles gebeurt in goed overleg en nauwe samenwerking met de stichting Botanische Tuin Zuidas die de tuin namens VU en VUmc exploiteert en met de organisatie van de vrijwilligers in de tuin.
Kijk bij “Projecten” om een indruk te krijgen van wat de Vrienden allemaal met de giften hebben kunnen realiseren.

Ook vriend worden?

Geïnspireerd door dit prachtige plantenrijk en bereid te helpen het verder te verfraaien en voor de toekomst zeker te stellen? Word dan donateur. Elke gift helpt het verschil maken voor het duurzame behoud van de tuin. Maak een gift over op bankrekening NL 89 INGB 000 101 96 34 ten name van Vrienden van de Botanische tuin Zuidas onder vermelding van uw e-mailadres. Donateurs die €15,00 of meer per jaar doneren, verkrijgen het recht van 10% korting op aankopen in het winkeltje van de Botanische tuin Zuidas. 

Anbi-status

Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarmee een officieel goed doel. Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die Vrienden van de Botanische tuin Zuidas ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan ons werk. Bovendien kunnen donateurs hun giften tot steun aan de tuin aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).