Privacy & Cookiebeleid

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we omgaan met uw privacy, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

We verwerken uw persoonsgegevens slechts om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas en u te vragen naar uw jaarlijkse bijdragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u langer dan vijf jaar niet heeft gedoneerd dan verwijderen we uw persoonsgegevens uit ons leden bestand. We verwijderen uw persoongegevens uiteraard ook wanneer u bij ons aangeeft dit graag te willen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenbtz.nl. Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy website
Via onze website, www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl wordt er ook persoonsgegevens opgeslagen. Zo maken we gebruik van cookies, zie ook onze cookieverklaring [link].

Om onze website te kunnen verbeteren gebruiken we Google Analytics als meet-tool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te kunnen ontdekken.

Onze website wordt gehost op een beveiligde server in Nederland. De communicatie met deze server vindt plaats via SSL, zodat alle data-uitwisseling versleuteld plaats vindt. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Vragen
Heeft u vragen over de cookieinstellingen en/of het privacybeleid www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl? Neem dan contact met ons op via info@vriendenbtz.nl.

 

COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?

Op www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren: onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven. U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Welke cookies gebruiken wij?

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.
   
 2. Google Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Geregistreerde gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Privacyverklaring

Stichting Vrienden van de Botanische tuin Zuidas respecteert uw privacy. Zie onze privacy verklaring [link] voor een toelichting.

Vragen
Heeft u vragen over de cookieinstellingen en/of het privacybeleid www.vriendenvandebotanischetuinzuidas.nl? Neem dan contact met ons op via info@vriendenbtz.nl.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

 1. Consumentenbond: Wat zijn cookies? – http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/
 2. Consumentenbond: Cookies verwijderen – http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/
 3. ICTRecht: Cookierecht.nl – alles over cookies en de cookiewet – http://www.cookierecht.nl/
 4. Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising – http://www.youronlinechoices.eu/